Chronologisch overzicht van gebeurtenissen in de geschiedenis die van belang zijn geweest voor de streek Cognac en het product cognac.

Bronvermelding bij de teksten: D=Delos; CR=Cyril Ray; W=Wina Born; NF=Nicolas Faith; CP=Constantin Parvulesco; SC=Salvatore Calabrese; BNIC=Bureau Nationale Interprofessionel de Cognac.

JaarGebeurtenis
Circa 50 BCJulius Caesar verovert Gallië. Wijn wordt aangeplant in Gallia Narbonensis (grofweg de huidige Provence)
92 ADKeizer Titus Flavius Domitianus verbiedt de wijnbouw in Gallië (West-europa, gebied van Kelten, Belgen en Germanen)
(volgens Marvaud: 85 AD)
280De Romeinse Keizer Marcus Aurelius Probus verleent aan de Galliërs het recht om wijngaarden te bezitten en wijn te verbouwen. De Saintonge wijngaarden expanderen. (BNIC)
(volgens Marvaud: 276)
430zout wordt vanuit Charente geëxporteerd naar het Noorden (SC).
Ca 945Monseigneur Hélie de Villebois, eerste seigneur de Cognac.
Rond 950Chateau de Cognac wordt gebouwd (een castrum). Hier is niets van over. Tegen 1200 wordt het Chateau opnieuw gebouwd, in steen.
12e eeuwGuillaume de Xe, Hertog van Guyenne en de Graaf van Poitiers , creëert een groot wijngebied, de wijngaard van Poitou. (BNIC)
In Cognac werd zout opgeslagen. Belastingen waren veel lager in een stad als Cognac, dan in een havenplaats. Vandaar dat Cognac een aantrekkelijke stad werd voor zouthandelaren (Nederlanders). (Delos)
1199Overlijden van Richard Leeuwenhart (Richard Coeur-de-Lion) en huwelijk van Isabelle Taillefer met Jan Zonderland (Jean sans Terre). De seigneurie Cognac gaat over in Engelse handen.
Ca. 1200Rond 1200 waren er al handelsbetrekkingen tussen Engeland en La Rochelle. (Delamain)
1204 à 1210De rechteroever van de Charente wordt heroverd door de Koning van Frankrijk.
1204Jan Zonderland gaf aan de burgers van La Rochelle het recht alle Engelse havens aan te doen m.u.v. Londen. (Delamain)
1205Jan Zonderland gaf vrijgeleidebrieven aan burgers van La Rochelle om hun wijn vrijelijk in Vlaanderen te verkopen (Delamain)
1215Jan Zonderland verleende Cognac een charter (formeel recht) om zout te verhandelen. Hierdoor kon een zekere autonomie ontstaan in Cognac (Delos).
1216Jan Zonderland overlijdt en Isabelle Taillefer trouwt met Hugues X de Lusignan.
13e eeuwNederlandse schepen die zout uit de regio vervoeren naar Noordelijker landen, vervoeren ook wijn van de wijngaard van Poitou. Het succes van de wijnen van Poitou leidt tot expansie van wijnbouw naar Saintonge en Angoumois.
De stad Cognac raakt bekend om zijn wijn, naast de reputatie die er al was voor de opslag van zout. (BNIC)
1270Zout en wijn uit Saintonge worden in Hamburg verhandeld (Hanze)
De familie Frapin vestigt zich in de Charente regio.
1308Dood van de laatste Lusignan; Philips de Schone (Philippe Le Bel) verbindt het Graafschap d'Angoulême en de seigneurie van Cognac aan de Kroon van Frankrijk.
1337Met het begin van de Honderdjarige Oorlog wordt wijn uit de Charente regio naar Groot-Brittannië geëxporteerd.
1411De eerste ‘brandy’ wordt gedistilleerd in de Armagnac regio. De consumenten bestaan hoofdzakelijk uit boeren. (WB en SC)
1494Frans I. (François I, de latere koning van Frankrijk) wordt geboren in Cognac. Jaren later staat François Cognac toe zout te verhandelen en daarbij gebruik te maken van de regionale rivieren zoals de Charente.
1494eerste vermelding van distilleerderij in Schotland. Schotse Whisky is geboren (SC).
1500Hieronymus Brunschweig uit de Elzas publiceert het “Liber de arte destillandi” in Straatsburg: het boek over de kunst van het distilleren. Ook al behandelt het boek distilleren vanuit de medische hoek, het beschrijft de techniek van het distilleren.
Begin 16e eeuweau-de-vie is niet langer alleen een medicijn.
1506in Colmar bestaat al een soort gilde van distillateurs (WB, p15) (Delamain: er vindt in Colmar al een controle plaats op distilleren van wijn).
1514oprichting vakgenootschap: sausmakers, limonadebereiders azijnmakers en distillateurs. 1537 scheiden distillateurs zich af.
1517een "barrique d'eau ardent" werd vanuit Bordeaux verscheept (Faith)
1548Boeren en aristocraten treden in opstand tegen de zoutbelasting in Frankrijk.
1549Notaire Lecourt (Ravaz, 243): ‘quattre barriques playnes d’eau-de-vie bonne et marchande’ werden verhandeld, au prix de 60 livres tournois les quattre. (NF, GD,); vastgelegd in een verslag door historicus André Castelot. (WB p. 25).
Ook genoemd door Delamain: ‘un achat par un marchand de La Rochelle: quattre barriques d’eau-de-vie bonne et marchande’. (D en Delamain) Volgens CR is dat in 1529 geweest; hij haalt hiervoor professor Dion aan.
16e EeuwNederlanders zoeken naar wijnen in Borderies en Champagnes. De kwaliteit van de wijngaarden in Aunis verslechtert. De wijn doorstaat de lange reizen niet. De Nederlanders beginnen met distilleren. Oorspronkelijk wordt er in het afzetgebied opnieuw water toegevoegd om zo te trachten de originele wijn terug te krijgen. (BNIC; Professor Roger Dion in Histoire de la Vigne et du Vin en France des Origines au XIXe siècle; WB p26)
1559, 30 sep.Het eerst bekende voorbeeld van een zending eau-de-vie vanuit La Rochelle naar Engeland: ‘Guillaume Hélard « marinier » s'engage à porter en Angleterre « au lieu de la cohue de Londres » douze barriques d'eau-de-vie’. (Archives départementales de la Charente-Maritime, E, Notaires, minutes Barrault. Histoire du vin en France 1953)
1559De wijngaarden in Aunis produceren te veel wijn, aangezien de vraag veel minder is als de hoeveelheid die wordt geproduceerd. Tegelijk weet men dan al dat de wijn te lijden heeft wanneer hij over te grote afstanden moet worden getransporteerd. De Nederlanders gebruiken al wijn in hun distilleerderijen, dus worden de overtollige hoeveelheden wijn van Aunis gedistilleerd. Het woord Brandewijn wordt in het Engels ‘Brandy’.
1569De Prins van Oranje geeft 18 vrijbrieven aan Privateers (Gueux de la mer, is bedelaars van de zee; dit waren de Geuzen) om Spaanse schepen en havens aan te vallen. (BNIC)
1571Notaire Tharazon (Ravaz, 243): Verkoop door de weduwe van "sieur Jehan Serazin, marchand et faizeur d'eau-de-vie"; vermelding van een koop (of juist verkoop?). (NF, GD, WB p 25)
Second appearance of an eau-de-vie in Cognac: A Serazin purchase is noted. Ook genoemd door Delamain: de vermelding staat in een akte van 1571.
Ca 1598Legende over ridder de la Croix-Marron (ridder van het Bruine Kruis) die de dubbele destillatie zou hebben uitgevonden op basis van een droom. Chevalier Jacques de la Croix-Marron heeft wel bestaan, hij was een hugenoot die samen vocht met Agrippa d'Aubigné in de godsdienstoorlogen; tevens is hij schrijver van het boek La Muse catholique, in twee delen: Libre Arbitre en l'Eucharistie.
Maar de legende over het uitvinden van de dubbele destillatie is onwaar. Het BNIC houdt er echter aan vast. La Croix-Marron woonde in Domaine de la Brée in Ségonzac (tegenwoordig Logis de la Brée).
N.B. : sommigen schrijven Maron (met één ‘r’); sommigen plaatsen de legende nauwkeuriger, namelijk 1580.
Begin 17e eeuwmen begint in Aunis, Saintonge en Angoumois te distilleren (Delamain; maar zie notities bij 1571 en 1559 en 1549; dus waarschijnlijk wordt bedoeld: men begint steeds meer te distilleren…).
1617eerste keer dat naam cognac is genoemd in een verkoopcontract; ook van een handelaar uit La Rochelle: "brandy that was guaranteed to be from Cognac".
1622Claude Masse, ingenieur en cartograaf uit 17e-18e eeuw schrijft in 1712 dat volgens de oudste inwoners van Charente destillatie pas zo’n 90 jaar bestaat in Charente. Dat betekent voor Aunis dus ca. 1622. (Delamain). Dit is onjuist; zie opmerking bij 1549 (CR).
Begin 17e eeuwde dubbele destillatie wordt geïntroduceerd. De eerste distillatie stills worden door Nederlanders gebouwd. De methode wordt later verfijnd door de Fransen en krijgt de naam Charentaise Distillatie.
1624De eerst bekende Distilleerderij werd gebouwd in Tonnay (Charente) door twee Nederlanders: Van Der Boogwert and Loo Deyijck (of Dewijck).
1625, 7 juliEerste voorbeeld van export van 'eau-de-vie de Cognac' via Tonnay-Charente. ('Sommations par Jean de Voghel à Paul Gassan, marchand de la Rochelle, de livrer à Tonnay-Charente les vins et eaux-de-vie de Cognac qu'il lui a vendus'. Archives départementales de la Charente- Maritime, E, Notaires, minutes Bounin. Histoire du vin en France 1953)
1636opstand door wijnboeren uit Cognac en Jarnac en Chateauneuf; zij protesteerden tegen lagere belastingen van concurrenten uit Aunis. Deze hadden tevens een monopoly op handel met het buitenland en een economisch gunstiger lokatie dicht bij zee.
1638Lewes Roberts vermeldt een wijn, "Rotchell or Cogniacke" genaamd
1643Philippe Augier richt Cognac Augier op; 15 jaar later wijzigt het bedrijf zijn naam in Augier Frères
Mid 17e eeuw(ca 1650): high society in London vindt dat Cognac tot de meest uitgelezen wijnproducten (als Port en Bordeaux) behoort (eerste gebruik van woord Cognac om daarmee de eau-de-vie aan te duiden?)
1669Colbert schrijft: Hollanders komen jaarlijks met 3-4000 schepen.
Hollanders domineerden de zeeën en zeehandel gedurende een eeuw (CR).
1678eerste keer dat Cognac als naam gebruikt wordt voor de eau-de-vie; in de London Gazette staat een advertentie voor een aantal vaten Cognac. (Coniack Brandy) (zie ook hierboven bij mid 17e eeuw)
1696Louis XIV verleent een hoge aristocratische status aan de familie Frapin.
Begin 18e eeuwde naam Cognac begint in gebruik te raken. De goede kwaliteit raakt bekend.
1706London Gazette: ‘thirty-four pieces of old coniack brandy were for sale at Southampton’
1709De wijngaarden in Saintonge werden door een zeer koude winter geruïneerd (kleine ijstijd). Het druivenras Gaumez, dat overal in gebruik was, werd vervangen door Balzac.
1710De historicus Claude Masse beweert dat een man uit La Rochelle de dubbele distillatie methode heeft uitgevonden.
1713er wordt gesproken over Grande Champagne: ‘pastoors die in de Grande Champagne wonen verenigen zich tegen de betaling van belastingen’. Dit impliceert tegelijk het bestaan van Petite Champagne en van Bois. Maar de benaming Bois komt in geen enkel document vóór 1800 voor.
1715Jean Martell richt Martell Cognac op. Zijn familie komt van het eiland Jersey.
1720-1730speculatie met cognac vindt al plaats: cognac wordt bewaard tot prijzen gunstiger zijn.
1724Paul-Emilie Rémy Martin en zijn vader Jean Geay richten Cognac Rémy Martin op
1725Isaac Ranson begint een handelshuis in de stad Cognac. De handelswaar wordt naar Ierland en Holland verscheept.
1726Jean Gervais (Officer of the Angoulême Presidial, a provincial Court of Justice, in memoires on the Angoumois) schrijft: ‘eau-de-vie from Cognac is indisputably the best in the World (la meilleur du monde)’.
1730-1780de gewoonte ontstaat om eau-de-vie in houten vaten op te slaan, met name in verband met overvloedige oogsten. Hout van de Limousin vindt men dan al het beste.
Oponthoud bij het verhandelen leidt tot de ontdekking dat de kwaliteit van de eau-de-vie verbetert naarmate ze langer in eiken vaten verblijft en dat ze ook zonder verdunning goed te drinken is.
1731, 5 juniLouis XV verbiedt het aanplanten van wijngaarden zonder toestemming.
1738Oudste cognac ter wereld (N.B. fles mogelijk minder oud, maar cognac uit 1788). A 'Clos du Griffier' from 1788, said to be the oldest bottle of cognac in the world, Monday fetched 25,000 euros (37,000 dollars) at auction - eight times its estimated value.
1763James Delamain wordt partner met Ranson: Ranson & Delamain in Jarnac
1765James Hennessy, een voormalig legerofficier onder Louis XV richt Cognac Hennessy op.
1770Oudste cognac ter wereld; gedistilleerd in 1770; gekocht door Lanesborough Hotel, London ‘The cognac is believed to be from the Domaine de la Bonneville’
1790Een Hardy 1790 is gekocht door Lanesborough Hotel, London.
1779Er bestaan 10 handelshuizen in het centrum van de stad Cognac.
1811jaar van de komeet C1811 F1, ontdekt door Honoré Flaugergues. Dit was een uitzonderlijk goed jaar voor franse wijn en ook de cognacs van dit jaar waren uitzonderlijk goed.
1817De aanduidingen V.O.P. (Very old pale) and V.S.O.P. (very superior old pale) worden gebruikt
1817Cognac Thomas Hine & Co wordt opgericht (opvolgers van Ranson & Delamain).
1819Cognac Bisquit wordt opgericht door Alexandre Bisquit
1824, 18 juliDe eerste wetteksten ontstaan om gebruik van plaatsnamen op producten te beschermen.
1824Anne-Philippe Delamain en zijn neef Paul Roullet richten Cognac Roullet & Delamain in Jarnac op (volgens Delamain zelf was het Henri Delamain, maar die was in 1925 pas 5 jaar oud)
1835Felix Courvoisier and Louis Gallois richten Cognac Courvoisier in Jarnac op.
1847Denis Mounié en Jules Robin beginnen met verkoop van cognac in flessen (CP)
Circa 1849Martell begint met cognac in flessen met een etiket. (CP)
Mid 19e eeuwmen begint Cognac in flessen te verkopen i.p.v. in vaten. (BNIC). Dit helpt enorm bij het verbreiden van de naam en faam van cognac.
NF: oudste fles dateert van 1848; eigendom van Martell.
N.B.: oudste flessen uit 1850, maar bottelen kan al wel eerder zijn begonnen.
19e eeuwCognac wordt niet langer in vaten verkocht, maar in flessen. Hierdoor ontstaat een hele nieuwe industrie: flessen, kurk.
1854De kaarten van de Cognac regio laten vier verschillende zones zien: Grande Champagne, Petite Champagne, Premier Bois and Deuxième Bois
1855Hennessy werkt samen met Poilly Brigode in Folembray, dit bedrijf produceert flessen.
1856start van de merknaam registratie; sindsdien 16.000 verschillende merken en bedrijven geregistreerd.
1856Hennessy begint met de productie van etiketten.
1857, 23 juniWet waarbij de mogelijkheid om handelsmerken te registreren ontstaat.
1858Cognac A.E. Dor wordt opgericht in Jarnac
1860Professor Coquand (1811-1881) definieert en valideert samen met een Maître de Chai een indeling in Cru’s gebaseerd op bodemmonsters en het proeven van eaux-de-vie die van die grondsoorten afkomstig waren.
1861schets van cru-kaart door Lacroix, civil engineer uit Saintes.
1864Aanscherping van de wet uit 1857 ter bescherming van namen ter voorkoming van frauduleus misbruik van merknamen of namen van handelaren in het buitenland.
1864Hennessy registreert zijn naam en handelsmerk: een hand met een bijl
1864Hine deponeert zijn logo, een liggend hert (CP)
1865Auguste Hennessy voert het gebruik van sterren in voor zijn Cognacs (1* = 2 jaar; 2 *= 4 jaar en 3* = 6 jaar; p.m.: drie sterren is tegenwoordig 2 jaar)
1866Eerste keer dat phylloxera in Charente wordt aangetroffen.
1870op kaarten van het wijngebied Cognac komen de zones Fins Bois en Bons Bois voor
1860-1875zeer overvloedige oogsten, voorafgaande aan Phylloxera ramp
1870Eerste gebruik van aanduiding XO, door Hennessy.
1872Het oude acquit stamt uit 1872, gedrukt op rood papier; alle eaux-de-vie moesten vergezeld gaan bij verplaatsingen van acquit, maar dit acquit controleerde niet welke grondstoffen waren gebruikt.
1872De wijnluis (Phylloxera) verschijnt in de Charente regio. De whiskymarkt groeit tengevolge van de verwoesting van de cognacwijngaarden.
280.000 hectares wijngaarden worden teruggebracht tot 40.000 hectares.
1873Rampjaar in Charente ten gevolge van de phylloxera.
1874het verschijnen van de ‘dictionnaire de cru’
1875Engelse zeelui (kooplieden) onderkennen 15 verschillende cru’s
1877Er zijn ongeveer 300.000 hectares wijngaard in de cognacregio
1877Ingenieur Viala vertrekt naar Amerika om Amerikaanse wijnplanten te vinden die geschikt zijn voor de kalkrijke bodems in Charente en als onderstam voor het enten kunnen dienen.
1878Claude Boucher introduceert een techniek voor het vervaardigen van flessen.
1888Comité de Viticulture de l'arrondissement de Cognac wordt opgericht voor 5 jaar. Doel : heropbouw van de wijngaarden in Charente. Uiteindelijk komt hieruit het Station Viticole de Cognac voort.
1890Conventie van Madrid wordt getekend; artikel IV verschafte wettelijke bescherming aan regionale handelsmerken voor producten van druiven gemaakt.
1890Hennessy is wereld marktleider
1891Algemene Vergadering van Madrid: erkenning dat Appellation d'Origine niet in het publieke domein valt.
Van 1898-1900cognacmarkten verkeren in chaos; de naam cognac werd zeer laatdunkend gebruikt. Cognac werd overal ter wereld nagemaakt (mede door Phylloxera crisis, maar ook door gebrek aan regulering) (Delamain)
1892Op voorstel van het Comité de Viticulture de l’arrondissement de Cognac (zie 1888) wordt voor een periode van 10 jaar het Station Viticole de Cognac opgericht via een decreet van de minister van ‘Agriculture’ met Ravaz als directeur.
20th centuryWijnstokken uit Noord-Amerika worden geïmporteerd. Ugni Blanc vervangt de Folle Blanche en Colombard.
1903, 31 maartintroductie van acquit Blanc, voor die eaux-de-vie, waarvan de herkomst gecertificeerd was en dus gecontroleerd kon worden (Delamain)
1905, 1 augEen wet wordt aangenomen om fraude tegen te gaan.
1907, 29 juniwettelijke toevoeging; aan eaux-de-vie mag geen enkele substantie worden toegevoegd die smaak kan veranderen; wel stoffen om licht te kleuren of te zoeten (Delamain).
1908, 25 augcirculaire 743; geeft de grenzen aan van suiker en caramel.(Delamain)
1908, 5 aug.Wet; regering bepaalt de grenzen van de appellation (Delamain).
1909, 1 meiDe cognacregio wordt bij wet vastgelegd en beschermd, gedefinieerd door de opsomming van departementen met daarbinnen arrondissementen en daarbinnen weer cantons; uitbreiding van de wet van 5 augustus 1908. Dit decreet werd begeleid door een kaart van M. Guillon (grotendeels kopie van de kaart van Mouchet uit 1887 (Delamain)
1909Het bureau (La Régie) eist dat producten met appellation de cognac (Compte regional Cognac) in een kelder worden opgeslagen die door een weg van andere kelders is afgescheiden.
1914Bekend als l'année des dames; de oogst en distillatie werd door de vrouwen gedaan vanwege de oorlog. Staat bekend als een exceptioneel goed jaar.
1919, 6 meiWet die bepalingen aangaande zuiverheid van het product aanscherpt. (NF)
1923De Cognac merken Hennessy and Martell beginnen met uitwisseling van informatie over exportmarkten. Deze overeenkomst over uitwisseling van kennis duurt 29 jaar.
1927De woorden Fine Champagne verschijnen op flessen VSOP van Rémy Martin
1927, 22 juliwetswijziging op de wet van 6 mei 1919 ter bescherming AO
1927, 27 juliWet; bepaalt dat alleen gebruikelijke druivenrassen mogen worden gebruikt; hybrides (die een hogere opbrengst hadden) werden verboden.
1928, 20 febGebruik van de term ‘fine’ wordt geregeld (mag alleen worden gebruikt als hij wordt vergezeld van een geografische appellation bij wijn of cider die exclusief uit de genoemde streek afkomstig is)
1929, 4 augustusintroductie van het certificaat Acquit Jaune d’Or; vermeldt garantie door de Staat en specificeert veel duidelijker de herkomst.
1930Het maken van cognac Cocktails wordt populair
1930Introductie van systeem om leeftijden vast te leggen.
1934Courvoisier gebruikt de historische figuur Napoleon om zijn Cognac te promoten.
1935Bepaling door de Service des Contribution dat cognac gescheiden naar leeftijd moet worden opgeslagen.
1935, 30 juli(decret-loi): aangaande bescherming van wijnmarkten en het economische alcohol-regime???
1935bepaling dat cognac tweemaal moet worden gedistilleerd (NF)
1936, 15 meiDecret. Vastleggen van zeven met name genoemde cru’s : Grande Champagne », « Petite Champagne », « Borderies », « Fins Bois », « Bons Bois », « Bois Ordinaires », « Bois à terroirs », almede ook « fine champagne ».
Nieuwe regels voor het maken van Cognac; onder andere: de wijn moet van witte druiven zijn gemaakt. De toevoeging van suiker aan de wijn is strikt verboden (n.b. toevoeging later aan de cognac mag wel); verbod op continu persen; verplichting van twee chauffes; verplicht gebruik van naakt vuur (Feu nu); maximale grootte chaudièrre (30 HL); minimum van 40% alcohol.
Toegestane druivensoorten: Folle Blanche, St-Emilion (Ugni Blanc) en Colombard. Daarnaast alleen Sémillion, Sauvignon, Blanc Rame (=meslier saintfrançois B), Jurançon Blanc en Montils. Deze laatste 5 alleen maximaal 10% van het totaal in de cognac.
1938, 13 janDecret: de beschrijving van de gemeenten van vijf cru’s (grande champagne, fine champagne, borderies, Fins bois, bons bois); toegestande druivensoorten: colombard B, folle blanche B, ugni blanc B ; folignan B, jurançon blanc B, meslier saint-françois B, montils B, sélect B, sémillon B, représentant chacun au maximum 10 % de l’encépagement. Verder gelijksoortige bepalingen als in 1936.
1938De term ‘fine champagne’, grande fine champagne’ en petite fine champagne’ worden bij decreet geregeld.
1939Vereenvoudiging van de bepaling uit 1935: leeftijden boven 5 jaar hoeven niet meer gescheiden te worden bewaard.
1941, 5 janBureau de Repartition des Vins et Eaux-de-Vie wordt opgericht (arrest)
1946Het Bureau National Interprofessionel de Cognac (BNIC) wordt opgericht.
1946, 20 febControle op leeftijden wordt aangescherpt (arrest)
1946, 20 febDe controle op leeftijd van de cognacs wordt overgedragen aan het BNIC. Er zijn zeven comptes van 00 tot 5.
1955, 3 febDecret ????
1962bepaling dat cognac niet als single vintage aan gebruikers mag worden verkocht
1964Canadian Hiriam-Walker group verwerft Courvoisier
1967Pernod Ricard verwerft Bisquit Cognac
1971Hennessy and Moet-Chandon gaan samen
1971Distillers Limited Company buys Hine.
1979Compte systeem uitgebreid met compte 6 (NF)
1983, 23 augWettelijke bekrachtiging van compte systeem
1987Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) wordt opgericht. Hine wordt hierin opgenomen.
1987De beperking voor verkoop van vintage cognacs wordt weer opgeheven.
1988Seagram verwerft Cognac Martell
1990Compte 7 en 8 worden geïntroduceerd door het BNIC; maar pas van kracht vanaf 1999 (NF).
199387.313 hectare wijn bestaan er in de regio Cognac
1994Compte 7 geïntroduceerd
1995Compte 8 geïntroduceerd
2000Compte 9 geïntroduceerd
2001Seagram (Martell) wordt verworven door Pernod Ricard and Diageo
2003, 27 juliDecreet: introductie comptes 7 t/m 10.
2018XXO wordt toegestaan (min 14jr)

Reacties

Chronologisch overzicht — 2 reacties

 1. Ik heb geen idee, sorry. Daarbij weet ik ook niet precies wat u voor ogen heeft. Een plaatje waarin klimaatverandering tot uitdrukking komt? Ik heb nog wel enkele boeken doorgebladerd waarbij het boek “The Brandy Trade under the Ancient Régime” van L.M. Cullen het beste bij de titel paste, maar daar staan helaas geen plaatjes of foto’s in. Ook Wina Born, Nicholas Faith, Cyril Ray, Paczensky en enkele andere boeken heb ik doorgekeken. Platen uit de 17e eeuw zijn natuurlijk sowieso bijzonder zeldzaam. Ik ben nog nooit een plaat tegengekomen waarop iets herkenbaars van de Nederlandse handelaren uit die tijd te zien was.
  Het dichtst bij komt misschien een houtsnede met daarop enkele handelaren, wat vaten en op de achtergrond een gabare (Charente-schip) en een stad. Ook een foto van een door storm verwoeste wijngaard, maar die is recent en heel statisch. Ten slotte een mogelijk 17e eeuws schip op zee. Die laatste foto is vrij klein en mogelijk eigendom van Kelt (cognacmerk) en staat op mijn site: https://cognac-ton.nl/merken-en-producenten/merken-op-alfabeth/bestaande-merken/paginas-g-k/kelt/
  Ik weet niet of u er iets aan heeft, maar verder kan ik helaas niet helpen.

 2. Geachte heer Hendriks,

  Voor een artikel in http://www.earthzine.com, over wijn en klimaatverandering ben ik op zoek naar een plaatje dat ik copy rigth vrij kan plaatsen, of waarvoor ik zonder al te veel moeite het copy rigth kan krijgen. Bijvoorbeeld over de Nederlandse cognac handelaren/producenten in de 17e eeuw. Hebt u een idee?
  Heb in maart met het BNIC daar gesproken maar die hadden niets. Ze zijn nu overigens wel met klimaat verandering bezig daar.

  Bij voorbaat dank,

  Leen Revallier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maximale bestandsgrootte van upload: 1 MB. Je kunt uploaden: afbeelding. Links naar YouTube, Facebook, Twitter en andere diensten die in de reactietekst worden ingevoegd, worden automatisch ingesloten. Bestand hier neerzetten

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>