Bodin, bouilleur de Cru in Touvérac, bons bois

Jacky Bodin heeft 29 hectare wijngaard in Touverac. Zijn vader André is hier begonnen met productie van pineau en cognac. In de tachtiger jaren zijn ze met de directe verkoop begonnen.
Ze hebben hun eigen distilleerderij.

Range: Napoléon, ?

https://www.terredesaveurs.com/producteurs/jacky-bodin
Adres: La Lande, 16360  Touvérac. Telefoon 0545 784332 of mob: 06 77363138. Bezoek is mogelijk op afspraak.

 

 


Reacties

Bodin — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>