Maison Beaumont, bouilleur de Cru in Coux (bons bois)

De familie Beaumont is al drie eeuwen actief als wijnbouwer.
Guy Beaumont is inmiddels opgevolgd door Jerôme Beaumont, die het bedrijf Maison Beamont heeft gedoopt.
Ze zijn onafhankelijk en distilleren zelf.

Range: VS, VSOP, XO.

https://maison-beaumont.fr/ 
Adres: 13 Fortuneau, 17130 Coux; Telefoon: (0)6 86 75 07 91 (bezoek is mogelijk, geen openingstijden bekend)

Reacties

Beaumont — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>