Engrand Frères (Emile Engrand)

Engrand Frères is in 1863 opgericht in Angoulême, waarschijnlijk door Emile Engrand’s vader, Étienne Eugène Gustave Engrand (1841-1891), samen met één van zijn ooms.
Émile Legrand (Georges Paul Étienne Émile 1867-1930) was de enige erfgenaam van Engrand Frères en noemde het bedrijf naa zichzelf: Emile Engrand.
In 1957 fuseert Engrand met Sazerac de Forge, dat ook in Angoulême gevestigd was.
In 1970 is Engrand Sazerac de Forge door Edgard Leyrat overgenomen.
In 2003 neemt Abécassis (ABK6) Leyrat over.

De naam van Emile Engrand (of Engrand Frères) is tegenwoordig nog vooral bekend om enkele zeer goede vintages die ze hebben gemaakt. Bekend zijn : 1820, 1846, 1848, 1858 and 1870.

 

Enkele andere merken die in bezit waren van Emile Engrand zijn:

  • Boilevin
  • Chaloupin
  • Magnier
  • Saint Cirq
  • Ducasse

Reacties

Engrand — Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>