Cognac De L’Yeuse, merk van  Jacques Cavard, te Cognac

In 2014 besluit Jacques Cavard een nieuw cognac merk te starten. Zijn voorouders waren al vanaf het einde van de 19e eeuw werkzaam in de cognacindustrie. Léonard Cavard had in 1887 een fabriek gebouwd voor het maken van alambieks.
Het is niet bekend waar Jaques Cavard zijn cognacs vandaan haalt

Range: XO, Elixir (hors d’age)

https://www.cognacdelyeuse.com/ 
Adres: 33 Rue du Canton, 16100 Cognac. Alleen bereikbaar via de website.

 


Reacties

De L’Yeuse — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>