Magne Frères, bouilleur de Cru in Lamérac (petite champagne)

Familiebedrijf, geleid door François en zijn zoon Damien, die de zesde generatie vertegenwoordigt. Ze beschikken over 30 hectare land in de fins bois en petite champagne. Hierop staat ook nog een grote notenboomgaard, waarvan notenolie wordt gemaakt.
Ze distilleren zelf.

Range (petite champagne): VS, XO.

https://www.terredesaveurs.com/producteurs/magne-fr-res
Adres: Chez Bourreau, 16300 Lamérac. Telefoon: 06-17336324. (bezoek en verkoop op afspraak mogelijk.)

 


Reacties

Magne Frères — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>