Discovercognac Expo

De nieuwe datum van Discovercognac is zojuist bekend geworden: zondag 13 en maandag 14 oktober in Utrecht. Meer informatie op de website: https://www.discovercognac.nl/.

 


Reacties

EXPO Discovercognac — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>