In verband met een verbouwing van de beoogde de Cognac Expo in februari niet plaatsvinden. Er is gekozen voor een nieuwe datum: zaterdag en zondag 7 en 8 april!


Reacties

Cognac Expo 2018 nieuwe datum — 2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>