Chateau de Maillou, bouilleur de Cru in Saint Saturnin (fins bois)

Op het Domaine de Maillou, ofwel Chateau Maillou, zet Eric Gauche het familiebedrijf voort op een wijngaard van 20 hectare in de fins bois. Het kasteel stamt uit de 15e eeuw.

Gamma (fins bois): VSOP, XO.

       

https://www.terredesaveurs.com/producteurs/domaine-de-maillou
Adres: Château Maillou Gauche et Fils, 16290 Saint-Saturnin. Telefoon: 0545 969263; mob.:06 80625025. (op zaterdagochtend open van 8.30h – 13h; daarnaast bezoek en rondleiding op afspraak).

 


Reacties

Maillou — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>