Garraud, bouilleur de Cru in Courcerac (fins bois)

Jean-Marie Garraud, kleine bouilleur de cru in Courcerac, de fins bois regio.

Range (fins bois): VS, VSOP, Special Reserve.

Geen website.
Adres: 20 rue de Matha, 17160 Courcerac. Telefoon: 0546 250017. (Bezoek: hele jaar geopend, geen afspraak nodig.)


Reacties

Garraud — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>