Alain Fougerat, bouilleur de cru in Vouharte (fins bois)

[Niet verwarren met Fanny Fougerat in Saint Sulpice de Cognac, borderies]

Alain Fougerat is van de vijfde generatie wijnbouwers. Hij bezit 5 hectare wijngaard in de fins bois. Daarnaast nog 40 hectare voor graan en 40 hectare voor koeien en schapen. Met recht een gemengd bedrijf.
Hij distilleert zelf.

Gamma (fins bois): XXX, VSOP, Napoléon, XO

http://www.fougerat.net/
Adres: Le Breuil, 16330 Vouharte. Telefoon: 0545 397546. (Bezoekers welkom).


Reacties

Fougerat, Alain — Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>