Fanny Fougerat, bouilleur de Cru in Saint Sulpice de Cognac (borderies)

[Niet verwarren met Alain Fougerat in Vouharte, fins bois.]

Fanny Fougerat stamt uit een familie van wijnproducenten en distilleerders die hun producten meestal aan de grote huizen verkocht. In 2013 heeft ze haar eerste cognacs geproduceerd voor rechtstreekse verkoop. Ze distilleert zelf. Ze bezit 30 Ha wijngaarden in de borderies en in de fins bois, maar maakt ook een petite champagne cognac.
Ze streeft naar een uniek en kwalitatief hoogstaand product. Haar flessen wijken qua naamgeving en stijl zeker af van het gangbare.

Gamma: Petite Ciguë (VSOP, fins bois), Laurier d’Apollon (2010, petite champagne), Iris Poivré (XO, borderies), Cèdre Blanc (Extra Old)

http://cognac-fannyfougerat.fr/
Adres: 21 Boulevard Goulbenèze, 17770 Burie. Telefoon: 06 82715018 (bezoeken is mogelijk op afspraak).


Reacties

Fougerat, Fanny — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>