Jean Michel Faure, bouilleur de Cru in Guitinières (fins bois)

[niet te verwarren met Jean-Michel Faure in Mons, ook fins bois]

Er is weinig bekend over het bedrijf van Jean Michel Faure, die in het boek van Paczensky nog genoemd wordt als Pierre Faure, waarschijnlijk zijn vader. Destijds maakten ze een VS, VSOP en een Napoléon, allen fins bois.
Ze distilleren zelf hun eigen producten.

http://www.en-charente-maritime.com/organiser-sejour/sorties/visites/produits-terroir/pineau-cognac-faure-guitinieres. Geen eigen website.
Adres: La Font, 15 Chemin du Moulin Tintin, 17500 Guitinières. Telefoon: 0546 481209. (Gehele jaar open voor bezoekers, geen specifieke openingstijden bekend.)


Reacties

Faure — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>