Domaine du Plantis, merk van Cédric Grellier, bouilleur de cu in Courcerac (fins bois)

[Niet te verwarren met André Grellier, eveneens in Courcerac.]

Er is weinig bekend van deze bouilleur de cru in de fins bois regio. Cédric Grellier en Elisabeth Grellier lijken de huidige eigenaars te zijn, maar soms wordt ook Jean-Claude Grellier genoemd. Ze hebben een eigen alambiek.

Gamma (fins bois): VSOP, Napoléon, XO.

http://www.en-charente-maritime.com/organiser-sejour/sorties/visites/produits-terroir/domaine-du-plantis-courcerac (geen eigen website)
Adres: 36 Rue du Plantis, 17160 Courcerac. Telefoon: 0546 250932; mob.: 06 82021652. (Bezoek: dagelijks geopend, zondags gesloten.)


Reacties

Domaine du Plantis — Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>