Desrentes, bouilleur de cru in Louzac Saint Andre (borderies)

Marie-Claude en Frédéric Desrentes bedrijven wijnbouw in het borderies district. Ze distilleren hun eigen oogst.

Range (borderies): VS, VSOP, Napoléon, XO.

http://tourism-cognac.com/decouvrir/desrentes/ (geen eigen website)
Adres: Chez les Rois, 16100 Louzac Saint Andre. Telefoon: 0545 829151. (Mogelijkheid tot bezoek van 15 juni tot 15 september van maandag tot zaterdag 9h – 19h.)


Reacties

Desrentes — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>