Le Croix Maron, producent in Ségonzac

Sinds kort heeft zich een nieuwe cognacproducent gevestigd in de buurt van Ségonzac, in Le Bouchet om precies te zijn. Het betreft Nicolas Daviaud die ervaring heeft opgedaan bij Boinaud met de merken De Luze, J. Dupont en Grand Empereur. In 2014 is hij voor zichzelf begonnen. Hij maakt alleen grande champagne cognacs. De naam Croix Maron wordt door hem met één ‘r’ geschreven. Vaak zie je het met twee ‘r’-en geschreven.
Er is verder weinig informatie beschikbaar over zijn productiemethode.

Gamma (grande champagne): VS, VSOP, XO.

http://www.croix-maron.com/
Adres: Le Bouchet, 16130 Ségonzac. Telefoon: 06 37838338. (Bezoek: voor zover bekend is er geen bezoek mogelijk.)


Reacties

Croix Marron — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>