Couprie, bouilleur de cru in La Roumade, Ambleville (grande champagne)

Familiebedrijf dat sinds 1730 wijn verbouwt en in 1750 een licentie verwierf om te mogen destilleren. Inmiddels heeft Michel Couprie zijn vader André opgevolgd. Ook kleinzoon Laurent werkt mee in het bedrijf. Ze bezitten een kleine 15 hectare wijngaard in de grande champagne, volledig beplant met ugni blanc en hebben de beschikking over 3 alambics.
Er wordt op de lies gedestilleerd. De opslag gebeurt in licht vochtige opslagplaatsen, waarvoor eikenhout uit de Limousin wordt gebruikt, medium toasted. De eau-de-vie gaat relatief lange tijd, 18-24 maanden, in nieuw hout, alvorens te worden overgedaan in oude vaten.

Range (grande champagne, behalve de Sélection du Domaine): Sélection du Domaine (fins bois), VSOP, Napoléon, XO Très Vieille Réserve, Hors d’Age (met Folle Blanche).
Spetmber 2020: ze hebben nog een kleine voorraad 1903 en 1936.

http://www.cognac-couprie.com/
L
a Roumade, 16300 Ambléville. Telefoon: 0545 805469 (bezoek mogelijk op afspraak).


Reacties

Couprie — Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>