Gabriel Combe, bouilleur de Cru in Meux (petite champagne)

Er is zeer weinig informatie te vinden over deze wijnboer in de petite champagne. Hij distilleert zelf en verkoopt direct.

Range (petite champagne): VS, VSOP.

Geen eigen website.
Adres: 90 avenue de l’Océan, La Grande Rente, 17500 Meux. Telefoon: 0546 481192. (Bezoek: het hele jaar door geopend).

Reacties

Combe — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>