René Carré, bouilleur de Cru in Saint Vallier (bons bois)

[Niet te verwarren met André Carré in Saint Aigulin, bons bois.]

De familie Fortuné is al weer de vijfde generatie wijnbouwers. In  1906 is Gabriel Carré dit bedrijf begonnen en René Carré heeft het in 1956 overgenomen. René is inmiddels wel gepensioneerd en zijn dochter Marie-Aimée Fortuné is nu eigenaar. Haar dochter Anouck werkt inmiddels ook al mee.
Ze bezitten 11 hectare wijngaard. Voor zover bekend distilleren ze niet zelf.
In de zomermaanden is er op woensdag de mogelijkheid met een treintje de wijngaarden te bezichtigen.

Range (bons bois): VSOP.

http://www.rene-carre.fr/
Adres: Chez Périou, 16480 Saint-Vallier. Telefoon: 0545 980591; mob.: 06 10033484. (Bezoektijden: dagelijks tussen 10h en 20h.)


Reacties

Carré — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>