Pierre Boullmer, merk van onbekende producent.

In 2002 start Peter Francis Bulmer, een engelsman, een bedrijf in cognac en andere luxe goederen. Hij noemt het bedrijf Pierre Boullmer en wil het merk als een life-style brand positioneren.
Het is niet bekend van welke cognacproducent hij zijn cognacs betrekt.

Range (petite champagne): VS, VSOP,
Range (grande champagne): XO, Millésimées 1963, 1970, 1972, 1973, 1975 en 1980. Daarnaast een range van zeer oude grande champagne cognacs van 1900, 1914, 1928 en 1950.

http://pierreboullmer.com/
Adres: 2nd floor 145-157 St. John Street, London EC1V 4PY. Telefoon: +003 93497715412.


Reacties

Boullmer — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>