Bossard, merk van Triple Crown, geproduceerd door Dobbé.

Bossard is een merk waarvan Hakop Bislamyan van Triple Crown Import eigenaar is. Het merk bestaat sinds ongeveer 2012 en wordt geproduceerd door Dobbé (zie ook daar).
Over Triple Crown is weinig informatie te vinden. Blijkbaar een bedrijf dat in ‘liquor and wine’ handelt.

De volgende kwaliteiten worden verkocht: VS (petite champagne), VSOP (petite champagne), XO, Impérial XO, XO Vénérable (petite champagne), Héritage Extra.
Het is best mogelijk dat het allemaal petite champagnes zijn.

http://www.bossardcognac.com/ (update April 2019: werkt niet meer)
Adres: 7338 Laurel Canyon Boulevard, North Hollywood, CA 91605-3710 (Net boven Los Angeles, USA). Telefoon:
 (818) 765-9463.     


Reacties

Bossard — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>