Boisselet, bouilleur de Cru in Givrezac (bons bois)

De familie Boisselet heeft ruim vijftig jaar ervaring. Maar behalve cognac, wat vooral het domein van Claude is, maakt Evelyne kunstig versierd glaswerk. Zeer de moeite waard.
Ze distilleren zelf.

Range (bons bois): VSOP (20 jaar), XO (33 jaar).

http://boisseletcognac.chez-alice.fr/
Adres: Le Bourg, 17260 Givrezac. Telefoon: 0546 709866; mob.: 06 82753581. (Gehele jaar open voor bezoek, maar een aankondiging vooraf is wenselijk.)


Reacties

Boisselet — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>