Henri Begey, bouilleur de Cru in Villars les Bois (fins bois)

De familie Begey woont hier al meer dan een eeuw, maar begin zestiger jaren begint Henri Begey met een wijngaard van 2 hectare. Inmiddels is deze wijngaard 60 hectare groot en wordt geleid door zijn zoon Jean-Marie, samen met zijn vrouw Laurence.

Range (fins bois): VS, VSOP, Napoléon, XO.

http://www.begey.com/
Adres: 37 rue de la mairie, 17770 Villars-les-Bois. Telefoon: 0546 949176. (Openingstijden, van maandag tot vrijdag van 9 – 19h; zaterdag op afspraak).


Reacties

Begey — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>