Lisca Begay, bouilleur de Cru in Biron (petite champagne)

De familie Begay is al sinds rond 1800 als wijnboer gevestigd in Biron. Ze hebben inmiddels 50 hectare in de petite champagne. Ze maken tegenwoordig cognacs onder de naam Lisca Begay.  Voorheen werd door de ouders van Lisca Begay de naam L’Étoile du Vigneron gebruikt. Ook de naam Begay-Mont kan nog worden aangetroffen. Lisca Begay is getrouwd met Sebastien Mont en deze naam is een tijd gebruikt.

Range (petite champagne): VSOP, Amazone XO Rare, Platinium XO, Premium XO, XO l’Étoile du Vigneron.

 

https://www.cogniacliscabegay.com/ 
Adres: 6 rue de la Forge, La Brande, 17800 Biron. Telefoon: 0546 913649 ; mob.: 06 23310753. (Geopend van maandag tot zaterdag tussen 10h en 20h.)


Reacties

Begay-Mont — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>