Domaine de Chez Bacou, bouilleur de Cru in Mainxe (grande champagne)

Net iets ten oosten van het gehucht Mainxe ligt de tamelijk onbekende wijngaard van de familie Martin. Het domein is Chez Bacou genaamd en zo heet de cognac ook. Al acht generaties boert de familie op 30 hectare in de regio grande champagne. Het hele proces vindt op het domein plaats. Momenteel is Vianney Martin, samen met haar echtgenoot Christian, eigenaar van het maison.

Range (grande champagne): Réserve, VSOP, XO (uit 1990).

https://www.terredesaveurs.com/fr/producteurs/mainxe/vins/domaine-de-chez-bacou
Adres: 6 Chemin de Chez Bacou, 16200 Mainxe. Telefoon: 0545 819558. (Geen informatie bekend over openingstijden).


Reacties

Bacou — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>