Autence, merk van Guiberteau, bouilleur de Cru in Montendre (bons bois)

Jacky Guiberteau is een bouilleur de cru waar weinig informatie over te vinden is. Hij heeft zijn wijngaard in de bons bois regio. Lucette-Jeanne Guiberteau is de huidige manager van het bedrijf. Ze verkopen hun cognacs aan huis onder het label Autence.
Waarschijnlijk zijn ze niet in het bezit van een eigen alambiek.

Range (bons bois): geen informatie.

Geen eigen website.
Adres: 2 Le Terrier de Vallet, 17130 Montendre. Telefoon: 0546492048. (Open voor bezoek: dagelijks van 8-19h.)


Reacties

Autence — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>