Claude Audebert, bouilleur de Cru in Les Villairs, Rouillac (fins bois)

[Niet te verwarren met het vlakbij gelegen Yves Audebert-Valtaud in Bois de Vaux, Vaux-Rouillac]

Tamelijk onbekende bouilleur van een familie die al meerdere generaties actief is. Eigenaars: Claude en Francine Audebert.

Range (fins bois): VSOP, verder onbekend.

http://www.cognacetapes.com/pageLibre000161ad/
Les Villairs, 16170 Rouillac. Telefoon: 06 73584684 of 0545 217686. (7 dagen per week open voor bezoek, maar op afspraak).


Reacties

Audebert — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>