TH staat voor Henriette Thomas. Dit is ook het merk. Na het overlijden van Henriette Thomas heeft Christian Thomas het bedrijf voortgezet.


Reacties

Thomas logo — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.