Vias, bouilleur de Cru in Saint Ciers du Taillon (fins bois)

Claude Vias is bouilleur de cru In Saint Ciers du Taillon. Er is weinig van bekend. Claude zelf is al op hoge leeftijd en verkoopt alleen nog van zijn voorraad, maar nieuwe cognac wordt niet meer gemaakt.

Gamma (fins bois): XO.

Geen website.
Adres: 2 allée de l’Abbé G. Patoureau, 17240 Saint Ciers du Taillon. Telefoon: 0546 707644. (Bezoek op afspraak).


Reacties

Vias — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>