Roussille, bouilleur de cru in Linars (fins bois)

 Wijnbouwers sinds 1863. Vanaf 1928 is Gaston Roussille cognac gaan verkopen. Ze destilleren zelf. De huidige eigenaar is Pascal Roussille, die het in 1978 van zijn vader Christian heeft overgenomen. Hij verkoopt veelal op markten.
Ze zijn in het bezit van 30 hectare van de betere fins bois gebieden.

Gamma (fins bois): Drie sterren, VSOP, Napoléon Vieille Réserve, XO, XO ‘Vermeil’.

www.pineau-roussille.com
Adres: 27 Rue de libourdeau, 16730 Linars. Telefoon: 0545 910518. (Alle dagen open van 08.00-12.00 en 14.00-19.00h, zaterdags vanaf 09.00h).


Reacties

Roussille — Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>