Pozzobon, bouilleur de Cru in Saint Eugène (petite champagne)

Er is weinig bekend over deze bouilleur de cru. Ik heb zelfs geen afbeelding van een fles kunnen vinden, maar ze verkopen cognac aan huis. De naam van de eigenaar kan Marie Pozzobon zijn, maar ook Isabelle Pozzobon of Bruno Pozzobon, hoewel deze laatste tegenwoordig in Réaux schijnt te wonen.

Geen eigen website.
Adres: 15 Allée de Gourçon, 17520 Saint Eugène. Telefoon: 0546 484958. (Geopend voor bezoek van maandag tot zaterdag, hele dagen).


Reacties

Pozzobon — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>