Paul-Marie & Fils, merk van Nicolas Palazzi.

In 2008 begint Nicolas Palazzi zijn bedrijf dat hij PM Spirits noemt, naar zijn vader: Paul-Marie. Voor het maken van zijn cognacs zoekt hij in eerste instantie samenwerking met Paul Beau en Guillon-Painturaud.
Cognac was zijn eerste passie, maar hij heeft zijn onderneming uitgebreid met andere dranken als Rum, Calvados, Armagnac, Grappa, Tequila etc.
Ook wat cognac betreft heeft hij gediversifieerd. Via zijn website verkoopt hij nu ook meerdere bestaande merken van bouileurs de Cru: Drouet, Navarre, Paul Beau, Guillon-Painturaud, Bourgoin, Gourry de Chadeville.

Hij verkoopt vooral in de Verenigde Staten.

Range: divers.

https://www.pmspirits.com/
Adres: 505 Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11237, US


Reacties

Paul – Marie & Fils — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>