île d´Oléron, merk van les Vignerons d´Oléron, coöperatie in Saint-Pierre-d´Oléron (bois ordinaires)

 

Aan het begin van de 19e eeuw is wijnbouw de belangrijkste bron van inkomsten op het eiland. In 1925 wordt de eerste coöperatie opgericht en na de Tweede Wereldoorlog zijn er vijf coöperaties met in totaal 6000 hectare wijngaard. De daarop volgende economische crises leidt tot fusie van de coöperaties en nu is er nog één over: ‘La Cave des Vignerons d’Oléron’. Tegenwoordig zijn er nog vijftig wijnboeren die samen 320 hectare wijn bezitten.

Gamma (bois ordinaires): VS, VSOP, XO en VS Louis Pearle, VSOP Louis Pearle en XO Louis Pearle.


http://vigneronsoleron.fr/
Adres: 37 Rue de Bonnemie, 17310 Saint Pierre d’Oléron. Telefoon:  0546 470032. De winkel heeft normale openingstijden.


Reacties

Ile d´Oléron — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>