Marc Dubois, bouilleur de Cru te Coulonges (petite champagne)

Marc Dubois is een tamelijk onbekende bouilleur de cru die 21 hectare wijngaard bezit in de petite champagne. Ze leveren aan Rémy Martin. Grootvader Lucien is in 1973 voor zichzelf gestart en heeft in 1975 een alambiek geïnstalleerd. Ze distilleren sur lie. Opslag in hun chais in Limousin eikenhouten vaten.
Lucien is opgevolgd door Marcel Dubois en diens zoon Christophe zal hem gaan opvolgen.

Gamma (petite champagne): VS, VSOP, Napoléon, XO.


http://cognacdubois.free.fr/
Adres: 15 rue des Petits Prés, Le Brandard, 17800 Coulonges. Telefoon: 0546 495406; mob.: 06 87203301. (Bezoektijden: behalve 18 augustus is hij elke dag van de week open voor bezoek.)


Reacties

Dubois — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>