Croisard, bouilleur de Cru in Roullet Saint Estephe (fins bois)

Op het 16e eeuwse Logis de Fontfroide, of Chateau de Fontfroide, woont de familie Croisard: Jean en Patricia en hun beide zonen Pierre en Guillaume, waarvan de eerstgenoemde meewerkt in het bedrijf. Het landgoed is in 1938 gekocht door hun opa van moeders kant, Maurice Pouplier, om er van zijn pensioen te genieten.
De wijngaarden zijn deels in de petite champagne gelegen en deels in de fins bois. Voor zover bekend maken ze echter alleen fins bois cognacs.
Ze hebben tevens een ‘distillerie coopérative’.

Gamma (fins bois): VS, VSOP.

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/charente/roullet-st-estephe/ferme/earl-croisard-et-fils/187293
Adres: 2 Route de Fontfroide, 16440 Roullet St Estephe. Telefoon: 0545 663842; mob.: 06 75247750. (Bezoekers welkom na 18h of op afspraak).


Reacties

Croisard — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>