Comte Joseph, merk geproduceerd door Les Grands Chais de France

Joseph Helfrich is na de Tweede Wereldoorlog het merk Comte Joseph gaan produceren in de distilleerderij die hij van zijn vader René had overgenomen.

In 1979 heeft hij Les Grands Chais de France opgericht dat is uitgegroeid tot één van de grootste wijnproducenten van Frankrijk met J.P. Chenet en Calvet als aansprekende namen.
De afdeling sterke drank is in 1987 in handen gegeven van een team specialisten onder leiding van keldermeester David Schneider.

Range: VS, VSOP, XO, Hors d’Age

Adres: GCF, 1 rue de la division Leclerc, 67290 Petersbach, France
http://www.gcfplanet.com/en/Home-2.html


Reacties

Comte Joseph — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>