Cabel, bouilleur de Cru in Le Breuil, Sonnac (fins bois)

De naam Cabel komt van Caillé en Bellebeau. Mevrouw Caillé was getrouwd met mijnheer Bellebeau. Hun zoon Robert Bellebau heeft het bedrijf voortgezet. Zijn dochter Delphine heeft nu de leiding in dit wijnbouwbedrijf (viticulteurs et pépinieristes). Voorheen, voor 1977, heette het Caillé. Het bedrijf heeft 14 mensen in dienst. Ze bezitten 2 alambieks. Robert Bellebeau is ooit begonnen met 15 hectare, maar dit is inmiddels uitgegroeid tot 63 hectare, waarvan 54 bestemd voor cognac. Ook hebben ze 15 hectare voor enten en entstammen.

Voorheen had de familie Caillé het merk Caillé.

Gamma (fins bois): vieille réserve (waarschijnlijk daarnaast ook andere kwaliteiten).

Update januari 2022: ze zijn gestopt met directe verkoop. De productie gaat nu geheel naar de grote huizen.

Geen website.
Adres: 10 Rue Gadeville, Le Breuil, 17600 Sonnac. Telefoon: 0456 585629. (geopend van maandag tot zaterdag van 9h00-12h00 en 14h00-18h00.)


Reacties

Cabel — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>