Afbeeldingen:

Marmerachtige bladeren (1 en 2)
Esca measles (3 en 4)
Plotseling afsterven van hele wijnstokken (5)
Dwarsdoorsnede van zieke stam (6)