Albert Robin

Albert Robin is in 1860 opgericht. Er is niet heel veel informatie meer beschikbaar over dit bedrijf. Je kunt nog wel enkele posters van Albert Robin op het internet tegenkomen. Eén daarvan is relatief bekend. Deze werd ontworpen door de vroeg 20ste eeuwse kunstenaar Leonetto Capiello die beroemd is geworden met zijn poster-ontwerpen.

Rond de eeuwwisseling hield Albert Robin kantoor in Cognac aan de Boulevard de javrezac. Wat er daarna is gebeurd is nogal mistig. Prunier zou het bedrijf hebben overgenomen en inderdaad is er gedurende een behoorlijke periode Albert Robin cognac door Prunier geproduceerd.
Maar uit andere informatie leren we dat Albert Robin in 1957 opnieuw leven in is geblazen door Bruno Charrier. Hij bezit het liefelijke kasteel Chateau de la Morinerie in Ecurat, vlak bij Saintes. Volgens de nog steeds bestaande website van Albert Robin – maar die helaas niet meer onderhouden wordt – bezit de Charrier familie ook de merken Jacquet. Robertin en Lancier.

   

 


Reacties

Robin, Albert — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>