Philippe de Castaigne (Mérignac)

Daartoe geïnspireerd door zijn voorouder Gabriel de Castaigne, adviseur en aalmoezenier van Koning Hendrik IV (1589-1610) en Lodewijk XIII (1610-1643) en een belangrijke alchemist die onder andere het boek ‘de l’Or potable’ (over het drinkbare goud) in 1611 had geschreven, begon Philippe de Castaigne in 1705 voor het eerst te destilleren. Deze familie was van Italiaanse origine en was aan het begin van de 16e eeuw naar Frankrijk (Bordeaux) getrokken. Enkele jaren later in diezelfde eeuw verhuisde een tak van de familie naar Bassac in Charente. Ze bezaten daar 45 hectare land in het Premiers Fins Bois gebied bij Jarnac, dat nu beschouwd wordt als één van de betere fins bois gebieden. Van het begin van de 17e eeuw tot halverwege de 9e eeuw waren het vooral notarissen, advocaten en artsen en het duurde tot 1860 voordat het cognacmerk Philippe de Castaigne geïntroduceerd werd.

De cognacs die ze maakten waren zeer in trek bij de kenners vanwege hun rondeur, fruitigheid en elegantie. Het waren cognacs met karakter en autenticiteit.

René Castaigne had alleen dochters en één van de vier – Odette – huwde met Pierre Vallantin-Dulac. Hun zoon Philippe Vallantin Dulac trouwde met Sabine Peyrelongue, achterkleindochter van Robert Delamain. Zij kochten het Logis de Lafont in Mérignac in 1972.
Hij kocht ook het oude merk Favraud in 1985.
Ze bezaten vijf moderne alambieks, maar naast hun eigen oogst kochten ze ook cognacs in van andere bedrijven.

Helaas is Vallantin-Dulac in 1994 failliet gegaan.
Zo nu en dan duiken er nog wel flessen oude cognac van Philippe de Castaigne op, vooral op veilingsites.

 

(logo and old label)


Reacties

Philippe de Castaigne — Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>