Boutelleau

 

Louis Edmond Boutelleau begon zijn bedrijf in 1849 in Barbezieux waar zij gedurende meer dan een eeuw zeer bekend en succesvol waren. De volledige naam was Union des propriétaires de Vignobles Boutelleau et Cie.

Op de Rue Sadi Carnot nr. 18 in Barbezieux werden een distilleerderij en voorraadhuizen gebouwd.
Rond 1922 was het bedrijf een commanditaire vennootschap geworden met een kapitaal van 2 miljoen francs. De aandeelhouders waren overwegend wijnboeren.

Op hun hoogtepunt hadden ze acht alambics van 10hl en drie van 30hl.

In 1980 werd de productie gestopt. Het bedrijf werd inclusief merknaam en voorraden aan Tiffon verkocht. Gedurende enige tijd heeft Tiffon de oude voorraden nog gebotteld en verkocht onder de naam Boutelleau, waarschijnlijk tot begin 1990s. Ze zijn te herkennen aan het feit dat er Jarnac in het adres staat in plaats van Barbezieux.

Een interessante wetenswaardigheid is dat deze Boutelleau familie is van Jacques Chardonne, de schrijver. Jacques Chardonne was de nom de plume van Jacques Boutelleau. Hij was van 1921 tot 1959 samen met Maurice Delamain tevens directeur van uitgeverij Éditions Stock. De Delamains en Boutelleau’s waren in hun kinderjaren al bevriend.

Andere merknamen die door Boutelleau werden geproduceerd:

  • Clairval
  • Jules Lennox & Co.
  • Jules Martin
  • Monaco
  • Monville
  • Richard Panelle
  • Jean Pierart & Co.
  • Francis Beaufort
  • Boman & Co.

 


Reacties

Boutelleau — Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>