Pinet-Castillon

  • 1814 Oprichting van het huis Pinet-Castillon in Cognac.cognc_pin1
  • 1947 start van het merk Three Barrels.
  • 1963 Renault  koopt Pinet-Castillon en Renaul gaat Vastillon-Renault heten.
  • 1968 de gezondheid van mr. Renault gaat achteruit en Castillon neemt de zeggenschap over.
  • 1973 Hennessy koopt Castillon-Renault.
  • 1975 Castillon-Renault gaat deel uitmaken van de Dreyfus groep.
  • 1975 Pellisson koopt het merk Three Barrels.
  • 1991 fusie van Castillon-Renault met Bisquit-Dubouché. Gaan Renault-Bisquit heten.

 

In de zeventiger jaren is het merk Castillon verdwenen.
Het merk Three Barrels bestaat nog steeds, maar alleen als brandy. Het wordt vooral verkocht op de Engelse markt door Raynal (Raynal kan men als de voortzetting van Pellisson beschouwen) dat in 1999 gekocht is door Patrice Quatravaux.

three barrels

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here