Cognac expo 2018

De datum voor de volgende expo is inmiddels bekend geworden: 10 februari 2018. Reserveren die datum!
Er worden nog veel meer deelnemende producenten verwacht. Op dit moment zijn er ruim boven de 50 aanmeldingen.

Een gedachte over “Cognac expo 2018”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here