Overname-gekte

Overname van bedrijven is al eeuwenlang dagelijkse praktijk. Bedrijven komen in financiële moeilijkheden of soms hebben ze gewoonweg geen opvolger in de familie. Vanaf de zestiger jaren zien we ook dat grote bedrijven zich laten overnemen door internationale concerns. Een belangrijke reden is dat de firma’s kapitaal zoeken om hun bedrijf verder te kunnen ontwikkelen. De eerste grote overname is die van Courvoisier in 1964.
Hieronder ziet u een tabel van de belangrijkste overnames en fusies van de afgelopen vijftig jaar. Bij drie bedrijven heb ik verbindingslijnen getekend, om te illustreren wat er zoal gebeuren kan met zo’n bedrijf.

Overname-gekte 2

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here