Gebreksziekten

 

Gebreksziekten worden in het algemeen aangeduid als chlorose of chlorosis. De naam betekent bleekzucht of ontkleuring. Bij bijna alle gebreksziekten is dit het belangrijkste symptoom, maar er zij ook andere symptomen en bij sommige gebreksziekten staat slechte groei of vervorming op de voorgrond.
De oorzaak van een gebreksziekte is natuurlijk slechte voeding.
Gebreksziekten worden vaak verdeeld in ziekten ten gevolge van een gebrek aan een micro-element en ziekten ten gevolge van een gebrek van een macro-element. De micro-elementen zijn: stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium en zwavel; de macro-elementen zijn ijzer, boor, mangaan, zink, koper en molybdeen.

 

Hierboven enkele voorbeelden van bladeren met een gebreksziekte, met rechts een gezond druivenblad ter vergelijking.

 

Nederlandse naamEngelse naamFranse naamSymptomenStatus
StikstofgebrekNitrogen deficiencyCarence en azotegeelverkleuring, beginnen in oudere bladeren; slechte groei
meest voorkomende gebreksziekte
FosforgebrekPhosporus deficiencyCarence en phosphorezwakke groei, omgekrulde bladeren; geelverkleuring blad met rode vlekken; (donkerder blad dat later bruin wordt)
komt niet veel voor
KaliumgebrekPotassium deficiencyCarence en potassiumgele of rode verkleuring beginnend aan randen van het blad; begint bij oudere bladeren; soms ook necrotische stippen; later ook omkrullen
Calciumgebrek of kalkgebrekCalcium deficiencyCarence en calciumnecrotische rand aan het blad
Komt weinig voor in wijngaarden
MagnesiumgebrekMagnesium deficiencyCarence en magnesiumwitverkleuring, later rood
ZwavelgebrekSulfur deficiencyCarence en soufrezeldzaam
IjzergebrekIron deficiencyCarence en fer; Chlorose ferriquegeelverkleuring met groene nerven; beginnend in jonge bladeren; later witverkleuring
Boorgebrek of boriumgebrekBoron deficiencyCarence en borevervorming van de ranken
MangaangebrekManganese deficiencyCarence en manganèsegelige verkleuring tussen de nerven
ZinkgebrekZinc deficiencyCarence en zinconregelmatige groei van jong blad; kleine blaadjes met scherpe tandjes; lichtgroen tot geelverkleuring tussen de nerven
KopergebrekCopper deficiencyCarence en cuivredonkergroen en gedraaid blad
zeldzaam in wijngaarden
MolybdeengebrekMolybdenum deficiencyCarence en molybdènebegint met necrose aan de bladrand
zeldzaam in wijngaarden
Lamsteligheidbunch stem necrosis; waterberry
dessechement de la rafle
stelen van bessen verdrogen, druiven blijven zuur
vaak ten gevolge van magnesiumgebrek