Klimaat

onderschrift
alt 400 percent
onderschrift 400perc

alt
onderschrift

Het klimaat in de cognacstreek is zeker niet overal hetzelfde. Aan de ene kant wordt het klimaat in hoge mate beïnvloed door de nabijheid van de oceaan met zijn westenwind, vooral de noordwestenwind. Aan de andere kant, richting het oosten, spelen de laatste berghellingen van het Centraal Massief een belangrijke rol. Aan deze invloeden is het te wijten dat de kwaliteit van de producten niet grotendeels door de bodemsamenstelling is bepaald. Als dat het geval was geweest dan zou de kwaliteit van de producten de noordoost-zuidwest lijnen van de grondsoorten volgen

Schematische geologische doorsnede van Zuid-West naar Noord-Oost van de regio Poitou-Charentes (klik voor een vergroting).

zoals deze aan de oppervlakte komen. Maar de Cru-lijnen lopen, zoals we weten, in concentrische cirkels. Dat komt doordat de krijtgronden in de buurt van de oceaan veel mindere producten oplevert door de al genoemde zeewind. En is het oosten waar het Santonien en het Campanien zich voortzetten in de Périgord en het ten gevolge van de hellingen een stuk kouder is, worden ook geen goede eaux-de vie meer voortgebracht.

7 gedachten over “Klimaat”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here