Diverse overige namen (tabellen)

  • Synoniemen; deze groep namen zijn merknamen die vaak net even anders op het etiket staan.
    Voorbeelden: Castillon-Renault, heet nu Renault; Adet Seward & Co. heet nu Adet Seward S.A.; Baron heet nu Michel Baron etc.

 

Verdwenen merken; namen van merken die niet meer in gebruik zijn:

 

Namen van eigenaren; namen die soms door het BNIC gebruikt worden of in boeken gebruikt worden, maar niet de merknaam zijn, maar de naam van de producent.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here