Homepagina

Placeholder menu actief

12 gedachten over “Homepagina”

  1. Ziet er goed uit Ton, leuk om met een cognacje in de hand door je site te bladeren. Toch wat dingen gelezen die ik nog niet wist. Ga zo door!

  2. “Het nieuwste boek van Nicholas Faith over cognac is verschenen: Cognac, the Story of World’s Greatest Brandy. Ik ben benieuwd naar de eerste ervaringen van mensen die dit boek gelezen hebben.”
    Voor een eerste indruk: zie http://www.cognacforum.nl , onder boeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here