Grange du Bois

La Grange du Bois, bouilleur de Cru in Julienne Bourg Charente (petite champagne)

Dit 18 hectare groot landgoed ligt op de grens van de fins bois en petite champagne. Het petite champagne gebied is een kleine enclave noord van de rivier de Charente, precies ten westen van Jarnac. Het is sinds 1727 in het bezit van de familie en sinds die tijd wordt er al cognac gemaakt. Het domein is eigendom van de familie Cartais-Lamaure.
Ze maken fine petite champagne cognacs (ugni blanc) en daarnaast zeer goede pineau.
De jonge eau de vie wordt zes maanden in nieuw limousin eiken opgeslagen, voordat het in oudere vaten wordt overgedaan.

Range (petite champagne): VSOP, Napoléon, Vieux Cognac, XO, L (50 jaar).
De vieux cognac en de XO zijn beide gemiddeld 30 jaar gerijpt.

http://www.lagrangedubois.com/
Adres: Julienne, 16200 Bourg-Charente. Telefoon: 0545 811017. (bezoek op afspraak).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here