Fief de Rassinoux

Fief de Rassinoux, merk van Chotard, bouilleur de Cru in Courpignac (bons bois)

Sinds 1987 was Philippe Chotard actief als wijn- en cognacproducent met 27 hectare wijngrond in de bons bois regio. Zijn bedrijf heet SCEA des Piniers.
Hélène Lugan is de huidige eigenaresse van de SCEA des Piniers.
Ze distilleren zelf.

Gamma (bons bois): VSOP, XO.

Geen website.
Adres: Le Pinier, 17130 Courpignac. Telefoon: 0546 494422. (Dagelijks te bezoeken van 9h – 19h, behalve op zondag.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here